Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor plaatsen prefab analysehuis voor bemonsteren water uit put 500, Industrieweg 10 in Sluiskil

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor plaatsen prefab analysehuis voor bemonsteren water uit put 500, Industrieweg 10 in Sluiskil.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.   Bedrijf : Yara Sluiskil B.V. Locatie : Industrieweg 10, 4541 HJ te Sluiskil Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen Voor : Het plaatsen van een prefab analysehuis voor het bemonsteren van water uit put 500 Aanvraagdatum : 17 oktober 2023 Besluitdatum : 8 januari 2024 Bekendmaking : 8 januari 2024 Olo nummer : 8050985 Zaaknummer : 2313050   Inzage U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.   Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, o.v.v. “Awb-bezwaar”.   Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2313050 en het Olo nummer: 8050985. Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken: https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=8853100

 

Onderwerp: bouwvergunningmilieuvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 18-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. 305a878dfce6ebeb1ab509d5669fdce7

Gerelateerde berichten