Toestemming voor het project WKO putten aan Vondellaan 13 te Beverwijk

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het project WKO putten aan Vondellaan 13 te Beverwijk.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Afgegeven omgevingsvergunningen • 2023WB0149 Vondellaan 13 te Beverwijk, project WKO putten, afgegeven op 5 oktober 2023. Mogelijkheid van bezwaar Indien u het niet eens bent met één van deze besluiten, met uitzondering van de bekendmaking van aanvragen omgevingsvergunning en verlengen van de beslistermijn, kunt u hiertegen binnen zes weken na de datum van bekendmaking (zoals vermeld bij de afgegeven omgevingsvergunningen) aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat: a.de datum van het bezwaarschrift; b.uw naam en adres; c.tegen welk besluit u bezwaar maakt; d.wat u bezwaren zijn. Het bezwaarschrift kunt u richten aan de burgemeester en wethouders van Beverwijk. Tegen aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Mocht u het oneens zijn met de aangevraagde activiteiten raden wij u aan om de bekendmakingen van de genomen besluiten in de gaten te houden. Beverwijk, 12 oktober 2023 De burgemeester voornoemd, M.E. Smit

 

Onderwerp: bouwvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 13-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. 433b5b5bef8f5b86b9cf0901d8ab837a

Gerelateerde berichten