Besluit wijzigingsvergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor de aanleg van een energielaadpunt met bijkomende werken op verzorgingsplaats Romeinse Put

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit wijzigingsvergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor de aanleg van een energielaadpunt met bijkomende werken op verzorgingsplaats Romeinse Put.

Meer informatie over deze bekendmaking:

KENNISGEVING De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het verlenen van een besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, onder nummer RWS-2023/34881, aan Fastned B.V. voor de aanleg van een energielaadpunt met bijkomende werken, als basisvoorziening, op verzorgingsplaats Romeinse Put, gelegen aan de rechterzijde van rijksweg 73, in de gemeente Venray. Terinzagelegging De wijzigingsvergunning, alsmede de ter zake zijnde stukken zijn van 01-09-2023 tot 14-10-2023 in te zien via het Rijkswaterstaat Publicatie Platform: https://open.rws.nl/ter-inzage/. Ook liggen deze stukken tijdens kantooruren en met afspraak ter inzage op het volgende adres: Rijkswaterstaat Zuid Nederland, Avenue Ceramique 125 te Maastricht. De wijzigingsvergunning wordt u op verzoek digitaal of per post toegezonden. Inlichtingen Voor vragen over dit besluit, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht. E-mail: omgevingsloket@rws.nl. Telefonisch (tijdens kantooruren) 088-7974300. Rechtsbescherming Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunnen belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, van 01-09-2023 tot 14-10-2023 beroep instellen bij de rechtbank waar zij wonen of gevestigd zijn. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking hebben ingediend.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 02-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. 63065d1b644c4eb2e86007df539e6527

Gerelateerde berichten