Tilburg, toegekend aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2023-04075 Dr. Hub van Doorneweg 120 te Tilburg, gedeeltelijk vervangen bgg vloer door een put, verzonden 12 januari 2024.

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Tilburg, toegekend aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2023-04075 Dr. Hub van Doorneweg 120 te Tilburg, gedeeltelijk vervangen bgg vloer door een put, verzonden 12 januari 2024..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Wilt u het besluit met bijbehorende stukken inzien, bel 14 - 013.   Besluit op aanvraag voor een omgevingsvergunning Het college van B en W heeft de bovenstaande een omgevingsvergunning op grond van de Wabo toegekend.   Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. U kunt uw bezwaar sturen naar postbus 90155, 5000 LH Tilburg. U kunt ook online bezwaar maken via de website www.tilburg.nl , zoeken op "bezwaar" (u kunt inloggen met uw Digid ). In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 1. Uw naam en adresgegevens; 2. datum waarop u het bezwaarschrift indient; 3. een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent; 4. de redenen van het bezwaar; 5. uw handtekening. Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening. Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord.   Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen én verkrijgen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-B rabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan wanneer ook een bezwaarschrift is ingediend. Een kopie van het bestreden besluit moet u meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.       Kenmerk: - Z-HZ_WABO-2023-04075 - B - Dr. Hub van Doorneweg 120 te Tilburg.docx

 

Onderwerp: bouwvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 17-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. 63c8a30c8c6164825b25c4e1df79a4c0

Gerelateerde berichten