Vastgesteld bestemmingsplan Voorthuizerstraat 85, Putten

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan Voorthuizerstraat 85, Putten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van Putten heeft op 23 november het bestemmingsplan "Voorthuizerstraat 85” vastgesteld. De woning krijgt de bestemming kleine woning. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGVoorthuiz85-VA01. U kunt ook zoeken op adres.   Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage van 7 december 2023 tot 18 januari 2024. Als u het plan wilt bekijken in het gemeentehuis kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen met telefoonnummer (0341) 359 768. Ook voor het stellen van vragen kunt u bellen met dit telefoonnummer.   Belanghebbenden kunnen van 8 december 2023 tot 19 januari 2024 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.   Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 07-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. 7eb3d0f867adc74b1dc7c5ed91a726b6

Gerelateerde berichten