Bekendmaking watervergunning voor het dempen en graven van een oppervlaktewaterlichaam C voor aanleg fietspad langs Kiefveldersteeg te Putten

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bekendmaking watervergunning voor het dempen en graven van een oppervlaktewaterlichaam C voor aanleg fietspad langs Kiefveldersteeg te Putten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het dempen en graven van een oppervlaktewaterlichaam C ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs Kiefveldersteeg te Putten. De vergunning is verzonden op 22 januari 2024. Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te beschermen. Inzien van stukken U kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 24 januari 2024 tot en met 6 maart 2024 bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (055 527 29 11). Indien gewenst kan de vergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar cbuitenhuis@vallei-veluwe.nl. De vergunning met bekendmaking zal u dan via e-mail worden toegezonden. Bezwaar maken? Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank. Zo'n verzoek moet worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Van degene die een verzoek tot het treffen van ‘voorlopige voorziening’ indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd (€ 184, - voor een natuurlijk persoon, € 365, - voor een rechtspersoon). Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Privacy Waterschap Vallei en Veluwe gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het waterschap kunt u vinden in onze privacyverklaring, deze vindt u op https://www.vallei-veluwe.nl/algemeen/privacy/. Vragen Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de mevrouw Ten Veen (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 23 61 06 75. Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Buitenhuis (administratief medewerker) via telefoonnummer: 06 82 23 57 39. Waterschap Vallei en Veluwe, Apeldoorn, 24 januari 2024 Het nummer van de vergunning is Z2023-12-0182/D2024-01-0657

 

Onderwerp: watervergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 25-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. 924685dc5ed27d5b0ac7f41d3f14f650

Gerelateerde berichten