Bestemmingsplan Bedrijventerrein Henslare gewijzigd vastgesteld, Putten

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Henslare gewijzigd vastgesteld, Putten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Henslare gewijzigd vastgesteld De gemeenteraad van Putten heeft op 1 februari 2024 het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Henslare” gewijzigd vastgesteld. Op de voorbereidingsprocedure die hoort bij dit bestemmingsplan is het overgangsrecht van toepassing. Zodra dit bestemmingsplan in werking treedt maakt het onderdeel uit van het tijdelijke Omgevingsplan van de gemeente Putten. Bij dit bestemmingsplan hoort een Beeldkwaliteitsplan. Dat geldt als een aanvulling op de welstandsnota. Ook heeft de raad de grondexploitatie bij dit bestemmingsplan vastgesteld en geactiveerd.   PLAN Met dit bestemmingsplan maakt de gemeente de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein mogelijk. Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Putten tussen de Stationsstraat, de Henslare, de Nijkerkerstraat en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Het terrein sluit aan op een aantal bestaande bedrijfsbestemmingen. Het plangebied is ongeveer 11,6 ha bruto nieuw bedrijventerrein (netto circa 7 ha). Een deel daarvan is bestemd voor het verplaatsen van bedrijven van elders in de gemeente. In de bestemmingsplantoelichting en de bijlagen staat een onderbouwing van de plannen.   WIJZIGINGEN Het vastgestelde bestemmingsplan bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Deze zijn ontstaan als reactie op de 26 zienswijzen die op het ontwerpbestemmingsplan zijn ingediend. De exacte wijzigen zijn terug te vinden in de “Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan bedrijventerrein Henslare”. Deze is als bijlage toegevoegd aan de toelichting op het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.   INZIEN Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/. Door het document te zoeken onder het nummer: NL.IMRO.0273.BTHenslare-VA01. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 15 februari tot 28 maart 2024. Als u het plan (digitaal) wilt bekijken in het gemeentehuis kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen met het telefoonnummer (0341) 359 612. Ook voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u bellen met dit telefoonnummer.   BEROEP Belanghebbenden kunnen van 16 februari tot 29 maart 2024 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.   Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U vindt de precieze voorwaarden op de genoemde site.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 15-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. d06b70ce5dbf2994358a37f1b5f2cfa8

Gerelateerde berichten