Voorbereidingsbesluit Halvinkhuizen, Putten

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Voorbereidingsbesluit Halvinkhuizen, Putten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Putten maken op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 november 2023 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen overeenkomstig artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening door te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Halvinkhuizen (Putten-Zuid). De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding.   Wat is een voorbereidingsbesluit? Het voorbereidingsbesluit beoogt te voorkomen dat er ontwikkelingen plaatsvinden in het aangewezen gebied die in strijd zijn met de plannen van het gemeentebestuur. Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen om een omgevingsvergunning, die worden ingediend na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, worden aangehouden.   Wanneer treedt het besluit in werking en wat is de werkingsduur? Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 3 november en heeft een werkingsduur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding. Het besluit vervalt indien niet binnen één jaar na het besluit een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. Het besluit vervalt tevens wanneer het bestemmingsplan waarvoor dit besluit is genomen in werking is getreden.   Hoe kunt u het voorbereidingsbesluit bekijken? Het voorbereidingsbesluit bestaat uit een kaart met daarop het plangebied en het genomen besluit. Deze documenten zijn vanaf 22 november 2023 te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/identificatienummer NL.IMRO.0273.VB2023Puttenzuid-va01   Mocht u vragen hebben over het voorbereidingsbesluit neemt u dan contact op via (0341) 359 611. Daarnaast kunt u het voorbereidingsbesluit ook op afspraak op het gemeentehuis in zien.   Kunt u bezwaar maken tegen het voorbereidingsbesluit? Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto bijlage 2 (Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak) geen bezwaar en/of beroep mogelijk.   Vragen? Neem dan gerust contact op. U bereikt de afdeling Ruimte, beleid en advies, op telefoonnummer (0341) 359 611 of via info@putten.nl.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 23-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. eccf0374f8618afb200f388daab1ca57

Gerelateerde berichten