Tweede Kamerverkiezing 22 november 2023, Putten

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Tweede Kamerverkiezing 22 november 2023, Putten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op woensdag 22 november 2023 is de Tweede Kamerverkiezing. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende 4 jaar lid wordt van de Tweede Kamer. En heeft u invloed op de besluiten van de Tweede Kamer.Gemeentelijk stembureauDe burgemeester van Putten maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 23 november 2023 gebruik zal worden gemaakt van een gemeentelijk stembureau: Gemeente Putten (Fontanusplein 1 3881 BZ in Putten). De openbare zitting van het gemeentelijk stembureau begint om 08.00 uur. Tijdens deze openbare zitting worden de stemmen geteld en de totalen op kandidaatniveau vastgesteld.Adressen stemlokalenDe burgemeester van Putten maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 in onderstaande lokalen een stembureau is gevestigd. NaamAdresRolstoeltoegankelijk1Cultureel Centrum StroudBrinkstraat 91Ja2AndreaskerkVoorthuizerstraat 14Ja3Nieuwe KerkKerkstraat 96Ja4GemeentehuisFontanusplein 1Ja5ZuiderkerkBeulekampersteeg 5Ja6Verenigingsgebouw SteenenkamerWaterweg 34Nee7School De AkkerBilderdijkstraat 49Ja8School De PelikaanBoekweitstraat 24Ja9Sporthal Putter EngEngweg 6Ja10School De WegwijzerGroeneveltstraat 127Ja11Wijkgebouw De ArendshofArendstraat 2Ja12De SamaritaanJan Nijenhuisstraat 183Ja13Hersteld Hervormde KerkHenslare 2Ja14School De SchovenhorstGarderenseweg 144ANeeIedere kiesgerechtigde mag op woensdag 22 november 2023 zelf bepalen waar hij/zij gaat stemmen binnen Putten. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.Stemmen met de stemmal en sound-boxOp het stembureau in het gemeentehuis kunnen kiezers met een visuele beperking gebruik maken van een stemmal met audio-ondersteuning door middel van de soundbox. Het stembiljet wordt door een medewerker van het stembureau in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via de soundbox met koptelefoon krijgt u te horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan. U hoort ook het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie u wilt stemmen. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. De juiste kandidaat vindt u door, onder de gewenste partij, gaatjes te tellen. Met het potlood maakt u het gewenste vakje rood.Stemmen met een kiezerspasDe burgemeester van Putten maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.Daarbij gelden de volgende bepalingen.A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG1.Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.2.Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.3.Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per brief aan de stemming te mogen deelnemen.4.Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.B. MONDELINGE AANVRAAG1.De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.2.Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per per brief aan de stemming te mogen deelnemen.3.Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.Stemmen bij volmachtDe burgemeester van Putten maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.Daarbij gelden de volgende bepalingen:A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS1.Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.2.Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.3.Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 9 oktober 2023 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.4.Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.5.Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS1.De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.2.De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.3.De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.4.Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.5.Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.6.Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.Nadere inlichtingen worden verstrekt doorBureau verkiezingen, Fontanusplein 1. 3881 BZ Putten, (0341) 359 611

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 19-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. gmb-2023-444952

Gerelateerde berichten