Vastgesteld wijzigingsplan Groot Hellerweg 2B, Putten

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld wijzigingsplan Groot Hellerweg 2B, Putten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2023 het wijzigingsplan Groot Hellerweg 2B vastgesteld. Het gaat om een aanpassing van de woonbestemming en de natuurbestemming. Het woonperceel Groot Hellerweg 2C maakt ook deel uit van het wijzigingsplan (omdat de woningen aaneen gebouwd zijn) maar hier verandert niets. Ten opzichte van het ontwerpplan zijn een paar wijzigingen doorgevoerd bij de vaststelling (zowel in de regels als op de verbeelding). Het wijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0273.WPBGGrHellerw2B-VA01. U kunt ook zoeken op adres. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt ter inzage van 21 december 2023 tot 1 februari 2024. Als u het plan (digitaal) wilt bekijken in het gemeentehuis kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen met telefoonnummer (0341) 359 768. Ook als u vragen heeft kunt u bellen met dit telefoonnummer. Belanghebbenden kunnen van 22 december 2023 tot 2 februari 2024 tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. gmb-2023-545988

Gerelateerde berichten