Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 1059602) Westeinde 4 Voorburg verdiepen van de lift-put

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 1059602) Westeinde 4 Voorburg verdiepen van de lift-put.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Algemene informatie Omgevingsvergunning verleend voor het verdiepen van de lift-put.Datum bekendmaking besluit: 5 januari 2024Meer informatie? Het besluit kunnen we op uw verzoek digitaal toezenden, hiervoor kan u contact opnemen met telefoonnummer 14070 of stuur een e-mail naar info-leefomgeving@lv.nl vermeld hierbij het bovenstaand kenmerk.BezwaarclausuleBent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit.Maakt u gebruik van internet en heeft u een DigiD? Dien uw bezwaarschrift dan digitaal in via https://www.lv.nl/bezwaar-en-beroep.Heeft u geen internet of wil u liever per brief bezwaar maken dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam. Vermeld in uw bezwaarschrift:1. naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;2. de datum en handtekening;3. een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;4. de argumenten voor bezwaar. Voorlopige voorzieningBij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Meer informatie hierover vind u hier.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 10-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. gmb-2024-16965

Gerelateerde berichten