Kennisgeving besluit op vervangen van de huidige gevelbekleding , Aan de Put 37, 6373VZ Landgraaf

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving besluit op vervangen van de huidige gevelbekleding , Aan de Put 37, 6373VZ Landgraaf.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Betreft: vervangen van de huidige gevelbekledingLocatie: Aan de Put 37, 6373VZ LandgraafVerzenddatum besluit: 15 januari 2024Kenmerk:RX2023-00000779Het besluit gaat over de activiteit(en):•het bouwen van een bouwwerkU kunt deze stukken, vanaf de dag na de publicatiedatum, op afspraak inzien in het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf in het Burgerhoes. Het Klant Contact Centrum is bereikbaar via telefoonnummer 14 045 of gemeente@landgraaf.nl.Niet eens met het besluit?Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit. Dit bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf. In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit verzonden. Geef op het bezwaarschrift de datum van uw brief aan.Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Als er spoedeisende redenen / belangen zijn die maken dat het besluit niet in werking mag treden, kunt u om een tijdelijke maatregel bij de rechter vragen. De rechter beoordeelt dan of er redenen zijn om het besluit (voorlopig) niet in werking te laten treden. Zo’n beoordeling van de rechter over het in werking treden van een besluit, heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.Een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten.Wij raden u aan om, voordat u een bezwaarschrift indient, het besluit en de daarbij behorende stukken te komen inzien en overleg te plegen met de medewerkers van het Klant Contact Centrum.Het college van Burgemeester en Wethouders van Landgraaf.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 18-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. gmb-2024-29422

Gerelateerde berichten