Verleende Watervergunning voor het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen in deelgebied De Put in het N2000-gebied Oostelijke Vechtplassen (OVP) langs het Hilversums Kanaal, ter hoogte van Gabriëlweg 6 1241ND Kortenhoef, [KTH00B01961] Kortenhoef B 1961 - AGV - WN2023-004744

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende Watervergunning voor het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen in deelgebied De Put in het N2000-gebied Oostelijke Vechtplassen (OVP) langs het Hilversums Kanaal, ter hoogte van Gabriëlweg 6 1241ND Kortenhoef, [KTH00B01961] Kortenhoef B 1961 - AGV - WN2023-004744.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. De vergunning heeft betrekking op het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen in deelgebied De Put in het N2000-gebied Oostelijke Vechtplassen (OVP) langs het Hilversums Kanaal, ter hoogte van Gabriëlweg 6 1241ND Kortenhoef, [KTH00B01961] Kortenhoef B 1961 .Deze vergunning is verzonden op 28-11-2023.Inzien van de stukkenAls u de bijlagen wilt inzien, kan dat. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar ondersteuningvth@waternet.nl. Vermeld dan uw zaaknummer WN2023-004744.Bezwaar indienenU kunt bezwaar indienen tegen de verleende vergunning. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na genoemde datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.Het indienen van een bezwaar kost geen geld.U kunt een bezwaar schriftelijk indienen. Het kan ook digitaal via dit formulier: https://www.agv.nl/aanvragen/waterschapsloket/beroep-en-bezwaar/bezwaar-tegen-beslissing-bestuursorgaan.Een schriftelijk bezwaarschrift moet worden gericht aan:Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste:-de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;-en dagtekening (datum) en handtekening;-een omschrijving van de beschikking inclusief vermelding van zaaknummer, waartegen het bezwaar is gericht;-de gronden (motivering) van het bezwaar.Voorlopige voorziening treffenDe vergunning treedt in werking na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend, ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.Hebt u vragen over dit onderwerp?Neem dan contact op met klantenservice Waternet, telefoonnummer 0900-9394 (normale belkosten). Als u daarbij het zaaknummer vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2023.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 01-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. wsb-2023-14856

Gerelateerde berichten