Watervergunning verleend voor het aanleggen en behouden van een put in profiel van vrije ruimte bij A-watergang nabij de IJzerbroekseweg in Haps

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Watervergunning verleend voor het aanleggen en behouden van een put in profiel van vrije ruimte bij A-watergang nabij de IJzerbroekseweg in Haps.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft een vergunning verleend ingevolge de Waterwet. De vergunning is aangevraagd voor het aanleggen en behouden van een put in profiel van vrije ruimte bij A-watergang nabij de IJzerbroekseweg in Haps. Het zaaknummer is 0654376072.Besluitdatum: 28-11-2023InzageU kunt de vergunning gedurende 6 weken inzien vanaf 01-12-2023.U kunt, onder vermelding van het betreffende zaaknummer, via info@aaenmaas.nl een verzoek doen om de vergunning per e-mail te ontvangen. Voor een toelichting op de stukken kunt u bellen met het Waterwetloket via telefoonnummer 073 615 8333.BezwaarIndien u het als belanghebbende niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan gedurende zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u zowel digitaal als schriftelijk indienen. Let wel, de datum van bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager is doorgaans eerder dan de datum van de publicatie van een vergunning waardoor de bezwarentermijn op het moment van publicatie mogelijk al voor een deel verstreken is. Gelieve daar rekening mee te houden.Hoe maakt u digitaal bezwaar? U kunt met DigiD uw bezwaarschrift indienen. Hier vindt u hoe dit kan.Maakt u liever schriftelijk bezwaar? Richt het bezwaarschrift dan aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:-de naam en het adres van de indiener;-de dagtekening;-een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;-de gronden van het bezwaar, en;-uw handtekening.Voorlopige voorzieningHet is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen. Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te krijgen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90.125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in de dienen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2023.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 02-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. wsb-2023-14934

Gerelateerde berichten